CURSUSAANBOD

Foto's: Gelders Genootschap.

Monumentenwacht Gelderland en Gelders Genootschap organiseren samen cursussen voor medewerkers van gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten en waterschappen. De cursussen vinden plaats bij het Gelders Restauratie Centrum (GRC) en worden aangeboden door het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland. 

 

CURSUS 'ERFGOEDZORG IS GEEN EILAND MEER'

Lange tijd was de aandacht voor erfgoed binnen gemeenten het domein van de medewerker monumenten. Tegenwoordig is de zorg voor ons cultureel erfgoed een zaak van velen binnen en buiten de overheid geworden. Bouwplanbeheerders, beleidsmedewerkers, bouwplantoetsers, planologen en bestemmingsplanjuristen, toezichthouders en handhavers, allemaal spelen ze een belangrijke rol.

 

ERFGOED VOOR NIET-ERFGOEDZORGERS

Een goede uitvoeringskwaliteit is een hoofdpijler van een succesvolle monumentenzorg. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding, het wettelijk toezicht (en eventueel de handhaving) bij werkzaamheden aan monumenten. Was deze taak vroeger in veel gemeenten in handen van de inhoudelijk geschoolde monumentenambtenaar, steeds vaker wordt dit werk gedaan door algemene Medewerkers Toezicht en Handhaving. In de praktijk blijkt dat er behoefte is aan meer specifieke kennis over monumenten bij deze medewerkers.

 

De Monumentenwacht Gelderland en het Gelders Genootschap zijn in 2013 gestart met een project dat gericht is op kennisbevordering bij deze doelgroep. Inmiddels is gebleken dat er ook bij andere medewerkers bouwen en wonen gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening veel belangstelling is voor een dergelijke cursus. Ook bij de omgevingsdiensten is er behoefte aan meer kennis en expertise op het gebied van erfgoed.

De cursus erfgoed voor niet-erfgoedzorgers wordt daarom voortgezet in de komende jaren. Er worden verschillende modules aangeboden die aansluiten bij de werkzaamheden en de kennisniveaus van de medewerkers van gemeenten en omgevingsdiensten.

 

Aandacht zal worden gegeven aan de onderwerpen, zoals:

  • algemene uitgangspunten monumentenzorg
  • omgang met historisch metselwerk, (bak)steen en specie
  • deuren en kozijnen
  • isolatie tegen vocht en kou (ramen, muren, daken, vloeren)

De Monumentenwacht zal daarbij vooral de bouwtechnische en bouwfysische zaken voor zijn rekening nemen. Het Gelders Genootschap zal met name de algemene uitgangspunten monumentenzorg en de waardestelling van historisch materiaal behandelen. Naast concrete kennisbevordering zal er ook aandacht zijn voor de manier waarop men de eigen kennis kan uitbreiden en verder kan leren.

 

VERVOLGCURSUS MONUMENTENZORG

De Monumentenwacht Gelderland en het Gelders Genootschap verzorgen in 2016 drie cursusmiddagen monumentenzorg voor gemeenteambtenaren. Na een aantal algemene trainingen Monumentenzorg voor Niet-Monumentenzorgers bieden we nu verdiepingscursussen voor medewerkers Bouwbegeleiding, Bouwtoezicht en Handhaving van gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten. De cursussen behandelen belangrijke thema’s en gaan zowel in op architectuurhistorische als bouwkundige aspecten (onderhoud en restauratie).

 

Succesvolle monumentenzorg staat of valt met de uitvoeringskwaliteit van restauraties en verbouwingen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding, het wettelijk toezicht en de handhaving bij werkzaamheden aan monumenten. Vaak worden deze taken – of een deel ervan – uitgevoerd door allround medewerkers Toezicht en Handhaving. In de praktijk blijkt dat er behoefte is aan meer specifieke kennis over monumenten bij deze medewerkers; daarom deze trainingen monumentenzorg.

 

Tijdens de trainingsmiddag zal in het bijzonder ingegaan worden op:

  • Glasgebruik en glassoorten door de eeuwen heen. Bijzondere bewerkingen van glas, glas-in-lood. Schade aan glas, stopverf, waterdichte glasaansluitingen, isolerende beglazingen, beschermende beglazingen, uitvoeringsrichtlijnen ERM.
  • Kleurgebruik aan panden door de eeuwen heen. Bijzondere interieurafwerkingen en kleurhistorisch onderzoek.
  • Schilderwerk: het herkennen van de verfsoorten, inspecteren van schilderwerk op hout, reparatie met vulmiddelen, kitten, uitvoeringsrichtlijnen ERM.

Naast concrete kennisbevordering is er ook aandacht voor de manier waarop men eigen kennis verder kan uitbreiden en waar men terecht kan met vragen over monumenten. De cursus is toegankelijk voor medewerkers van gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten en waterschappen en aangeboden door het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland.