Foto's: Monumentenwacht Gelderland en Gelders Genootschap.

HELPDESK

Het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie vervult een helpdeskfunctie op het gebied van erfgoed, monumenten en archeologie. Gemeenten en particuliere organisaties kunnen bij SCG terecht met allerhande erfgoed-gerelateerde vragen en verzoeken. De helpdesk adviseert de partners van de Provincie. Reguliere vergunningsaanvragen en handhavingstaken en zullen uiteraard door gemeenten en Provincie worden afgehandeld. In het advies houdt de helpdesk rekening met het vigerende beleid, de vereiste monumentale kwaliteit en het redelijke belang van iedere burger. Met de Helpdesk gaan Gelders Genootschap en Monumentenwacht Gelderland nadrukkelijk niet op de stoel van de gemeente zitten en hebben geen directe handhavingsbevoegheid.

 

De Helpdesk biedt een loket voor de ondersteuning van gemeenten. Gemeenten kunnen hier per telefoon, via de mail of in persoon terecht met vragen en kwesties op het gebied van cultuurhistorie. Eenvoudige zaken gaan in de regel via de telefoon of de mail (helpdesk). Gecompliceerde zaken, en zaken gerelateerd aan een (voornemen tot) een concrete ontwikkeling, worden geagendeerd in het Planoverleg