INSTANDHOUDING EN UITVOERING

Foto's: Gelders Genootschap en Erwin Zijlstra.

Het in stand houden van monumenten begint met goed onderhoud. Regelmatige controle van de bouwkundige toestand van het gebouw voorkomt onaangename verrassingen als lekkages en, houtrot. Wanneer een eigenaar dan de geconstateerde gebreken oplost door middel van gericht onderhoud, wordt bovendien een kostbare restauratie voorkomen. Restauraties of groot onderhoud zullen op gezette tijden altijd nodig blijven, maar de periode tussen deze restauraties kan door regelmatige inspectie en onderhoud aanmerkelijk worden vergroot. Monumentenwacht Gelderland kan hierbij helpen.

 

 

Maar bij instandhouding en uitvoering zal de eigenaar ook geconfronteerd worden met het vergunningenproces en mogelijk met de zoektocht naar externe gelden.