BOUWHISTORISCH ONDERZOEK

Weinig gebouwen, parken of landschapen zijn sinds de bouw of aanleg onveranderd gebleven. De meeste zijn in de loop van de tijd meer dan eens aangepast voor nieuwe functies of verbeterd comfort. Dit hoort bij de geschiedenis van een monument. De veranderingen zeggen iets over de geschiedenis van ons en onze maatschappij.

 

Je zou kunnen zeggen dat onze gebouwde en aangelegde woonomgeving een enorm historisch archief is. Van een aantal prominente monumenten, zoals kastelen en kerken, is meestal aardig wat bekend. Maar ook de ‘gewone’ woonhuizen en winkels in onze steden en dorpen en de boerderijen in het buitengebied herbergen juist een schat aan historische informatie en waardevolle zaken: dingen die vaak op het eerste gezicht niet zichtbaar zijn. Denk aan een middeleeuwse kelder, een gave eikenhouten kapconstructie of een mooie negentiende-eeuwse schouw.

 

Wanneer we deze historische bouwmassa, afwerking en decoratie van een object onderzoeken en op een rij zetten, kunnen we de bouwgeschiedenis achterhalen. Dit wordt bouwhistorisch onderzoek genoemd. Bouwhistorie is soms net als archeologie, maar dan bovengronds.

 

Door bouwhistorisch onderzoek wordt de kennis over de geschiedenis vergroot. Zo kan worden voorkomen dat er onbedoeld belangrijke zaken in de container verdwijnen. Bouwhistorisch onderzoek is dan ook een belangrijk hulpmiddel voor eigenaars bij het opstellen van restauratie- en verbouwingsplannen. Na het doen van een bouwhistorisch onderzoek is immers voor iedereen duidelijk met welke historische elementen rekening moet worden gehouden. Op deze manier wordt het karakter van het gebouw in stand gehouden en kan de eigenaar genieten van een gemoderniseerd monument.