ERFGOED EN DE MAATSCHAPPIJ

Foto's: Erwin Zijlstra en Gelders Genootschap

De eigenaar van een monument is de belangrijkste bondgenoot bij monumentenzorg. Zonder zijn of haar medewerking is het voor de gemeente eigenlijk onmogelijk om iets te kunnen bereiken. Vanuit de overheid wordt dan ook ingezet op een veel centralere rol voor de eigenaar binnen de monumentenzorg. Door het gesprek over het belang van erfgoedzorg met eigenaars aan te gaan, wordt het mogelijk om de zorg om en voor het erfgoed gezamenlijk te dragen. Gemeente en monumenteneigenaar trekken dan gezamenlijk op, in plaats van dat zij tegenover elkaar staan, zoals nu soms het geval is. Dat geldt evenzeer voor gebouwde monumenten als voor archeologisch erfgoed.

 

Samen met eigenaren, ondernemers en andere geïnteresseerden ontstaat dan de mogelijkheid om het cultureel erfgoed binnen de gemeentegrenzen ook echt te gaan gebruiken. Op deze wijze zal het voeren van een gezamenlijk opgebouwd en zorgvuldig cultuurhistorisch beleid niet alleen kwaliteit, maar ook in economische zin resultaat opleveren.

 

Zo vroeg gemeente Rheden in 2016 haar inwoners om hun ‘erfgoedwens’ als input voor de actualisatie van de Erfgoednota ‘Levend Verleden’. Ruim 100 erfgoedwensen werden opgehaald. En gemeente Zutphen organiseert (samen met Stichting Wijnhuisfonds, Stichting Bescherming Stadsschoon Zupthen en Stichting Waardevol Warnsveld) sinds 2011 voor eigenaren en bewoners van monumenten in Zutphen erfgoedcafé’s, waar men informatie krijgt over zaken als restaureren en fondsenwerving, maar waar ook samen gesproken wordt over de toekomst van monumentenzorg binnen de gemeente.

 

Bij de instandhouding van erfgoed speelt de maatschappij een steeds belangrijkere rol. Klik hieronder voor meer informatie.