BOUWHISTORIE

Foto's: Gelders Genootschap.

Bouwhistorie is een soort bovengrondse archeologie. Bij het bouwhistorisch onderzoek kunnen zaken ontdekt worden, waarvan het bestaan eerder onbekend was.

 

Een goede restauratie kan niet zonder voorafgaand bouwhistorisch onderzoek. Vaak wordt dit echter minimaal gedaan of zelfs achterwege gelaten. Daardoor gaan niet alleen bijzondere zaken verloren, er is ook veel minder kennis van het gebouw, waardoor een restauratie aan kwaliteit verliest.

 

  

 

De Provincie Gelderland vindt de kwaliteit van de restauratieketen van groot belang. Juist goed bouwhistorisch onderzoek kan leiden tot bewustwording bij plannenmakers én uitvoerders voor het bijzondere materiaal waarmee men werkt. Op die manier wordt een belangrijke schakel in de restauratieketen versterkt.