ZANDWEGEN

Bij het in kaart brengen van cultuurhistorische waarden komen ook tal van historische lijnen in beeld: bijvoorbeeld historische wegen op de zandgronden. In de verkeerswet wordt gesproken van ‘onverharde wegen’, maar we noemen ze meestal zandwegen.

 

In Gelderland zijn in de Achterhoek en vooral op de Veluwe nog echte zandwegen te vinden. Stoffig in de zomer en modderig in de winter. Voor ruiters zijn zandwegen ideaal. Voor fietsers niet. Daarom wordt er vaak naast een zandweg een smal fietspad aangelegd. Zandwegen zijn ook ecologisch waardevol, ze bestaan immers uit plaatseigen, natuurlijk materiaal. Vroeger waren bijna alle wegen zandwegen.

 

Agrarische voertuigen hebben geen enkel probleem met zandwegen. Doordat het buitengebied steeds meer nieuwe functies herbergt en er steeds vaker ‘gewone’ burgers wonen, maken ook luxe wagens steeds meer gebruik van deze routes. Vaak vragen bewoners aan gemeenten om zandwegen te bestraten of te asfalteren. Langzaamaan verdwijnen zo steeds meer zandwegen, terwijl deze een bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische waarde hebben. Sommige zandwegen zijn extra bijzonder: bijvoorbeeld de oude hessenwegen, handelswegen die van oost naar west dwars door Gelderland liepen en op tal van plaatsen ook terug te vinden zijn in straatnamen.

 

De Provincie Gelderland heeft een inventarisatie laten maken van belangrijke lijnen in het landschap en ook de hessenwegen zijn daarin opgenomen. Sommige gemeenten hebben daarom de waardevolle zandwegen vastgelegd in het bestemmingsplan. Dat kan met een dubbelbestemming. Om een weg te verharden is dan een aanlegvergunning nodig. De gemeenten Ede en Aalten hebben beleid opgesteld voor de zandwegen. Zo heeft Ede in kaart gebracht hoe de gemeente omgaat met zandwegen. Aalten heeft criteria waarnaar wordt gekeken als bewoners van het buitengebied vragen om een zandweg te verharden.

 

 

Je hebt overigens zandwegen en zandwegen. Door een goede ondergrond kan veel zandwegellende (stof en modder) worden voorkomen of beperkt. Zo kunnen begaanbaarheid, landschappelijke karakteristiek en cultuurhistorische waarden elkaar vinden.