CULTUURLANDSCHAP EN GROEN ERFGOED

Foto's: Erwin Zijlstra en Gelders Genootschap.

Een categorie erfgoed die steeds meer in de schijnwerpers komt, is het groene erfgoed. In het provinciale beleid is er bijzondere aandacht voor kasteelcomplexen, buitenplaatsen en landgoederen: ensembles waar groen erfgoed een belangrijke rol speelt. Ook hecht de provincie grote waarde aan het cultuurlandschap. Daarnaast bestaat er sinds 2013 de mogelijkheid om ook voor groene monumenten een subsidie aan te vragen. Voorlichting over de nieuwe regeling en terugkoppeling van de eerste ervaringen kan gemeenten en eigenaars helpen met de instandhouding van hun groene erfgoed. Hieronder links naar enkele voorbeelden van cultuurlandschappen en groen erfgoed.