HERBESTEMMING EN TRANSFORMATIE

Groei en dynamiek zijn wezenlijke onderdelen van een vitale samenleving. Soms lijkt het of het behoud van erfgoed daar haaks op staat, omdat het bepaalde ontwikkelingen kan belemmeren.

 

Maar eigenlijk is dat in grote mate een misverstand dat erfgoedzorgers en ontwikkelaars tegen elkaar uitspeelt. Ook erfgoed heeft veerkracht en dynamiek. Een goede illustratie daarvan is het herbestemmen van bestaande gebouwen tot een nieuwe functie. Er is de afgelopen jaren op dit terrein veel gebeurd. Maar ook landschappen ondergaan transformaties en herbestemmingen.

Foto's: Erwin Zijlstra