ERFGOED 1940-1965

De identiteit van steden, dorpen en platteland in de Provincie Gelderland wordt in hoge mate bepaald door het erfgoed uit de Wederopbouwperiode (1940-1965). Gelderland was immers een van de zwaarst getroffen provincies tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het erfgoed van de wederopbouw omvat de resultaten van (steden)bouwkunst en landinrichting uit de periode 1940 tot ca. 1965 en staat volop in de belangstelling.

 

Het betreft een belangrijke periode uit de Nederlandse architectuur- en cultuurgeschiedenis Het is een periode van herstel van oorlogsschade en van schaarste, maar ook van economische groei, welvaart, optimisme, creativiteit en vernieuwing. Kenmerkend is de introductie van nieuwe materialen, nieuwe verkavelingspatronen, nieuwe wijkopbouw en een steeds belangrijkere rol van het verkeer.

 

De rijksoverheid heeft inmiddels bijna tweehonderd topmonumenten uit de wederopbouwperiode de status van beschermd rijksmonument verleend. Een aanzienlijk deel hiervan, alsmede drie weder-opbouwgebieden, zijn in onze provincie te vinden. Bijvoorbeeld, het Provinciehuis in Arnhem, de binnenstad van Nijmegen en het ruilverkavelingsgebied Maas en Waal West.

 

Inmiddels is ook door een aantal gemeenten erfgoed uit deze periode in kaart gebracht, gewaardeerd en beschreven en zijn de aanwezige waarden geborgd via de gemeentelijke monumentenlijst of het bestemmingsplan. In veel Gelderse gemeenten ontbreekt echter nog de kennis over deze belangrijke periode onze geschiedenis. Het nader in kaart brengen van de architectuur en stedenbouw uit deze periode is dan ook urgent. De informatie is essentieel om ook in de toekomst de bijdrage van dit bijzondere tijdvak aan de identiteit van onze dorpen steden en buitengebied zichtbaar te houden en te versterken.

 

 

Foto: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.