MONUMENTENWACHT GELDERLAND

Foto's: Monumentenwacht Gelderland.

In de meeste gemeenten in Gelderland worden uitvoeringsvoorschriften gehanteerd, meestal gebaseerd op de Provinciale Uitvoeringsvoorschriften voor Duurzame Instandhouding van cultuurhistorische waarden. Deze hebben met name betrekking op de kwaliteit en duurzaamheid van de uitvoering. Het hanteren van dit soort kwaliteitseisen betekent ook dat het geld van de eigenaar goed en verantwoord wordt besteed.

 

Een eigenaar hoeft uiteraard hierbij niet alles zelf te doen. Immers niet alle eigenaren zijn bouwkundig onderlegd of in staat het dak van hun monument te beklimmen! Gelukkig bestaat in Nederland de Monumentenwacht. Deze organisatie, per provincie georganiseerd, inspecteert voor de aangesloten eigenaren jaarlijks of tweejaarlijks hun monumenten. Tijdens de inspectie plegen de monumentenwachters klein onderhoud of noodherstel, en stellen na afloop een inspectierapport op van de onderhoudstoestand en geven hierbij de prioriteit van de verschillende noodzakelijke (herstel)werkzaamheden aan. Uitgangspunt: sober en doelmatig onderhoud.

 

Bij Monumentenwacht Gelderland kunt u terecht voor het Register kwaliteitsregeling Kennis&Kunde (K&K) met diverse zoekmogelijkheden voor bedrijven werkzaam in Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. Een praktische regeling gericht op kennis en kunde in de uitvoering bij monumentale panden. Via controle én dialoog met de uitvoerende bedrijven wordt er aan een lijst geregistreerde bedrijven gewerkt. Het Kennis & Kunde  register is doorzoekbaar op 17 vakdisciplines en op de website van de Monumentenwacht Gelderland te raadplegen. Sinds najaar 2015 bestaat ook de kwaliteitsregeling Kennis&Kunde Groen Erfgoed om de kwaliteit van onderhouds-, herstel- en herinrichtingswerk bij groen erfgoed te bevorderen en waarborgen.

 

Met diverse Gelderse gemeenten zijn afspraken gemaakt over ondersteuning van eigenaren bijvoorbeeld door bijdrage in de abonnements- en/of inspectiekosten.