ERFGOEDRECREATIE

Foto's: Erwin Zijlstra en Gelders Genootschap

Spelen bij de bedriegertjes, fietsen over een rivierdijk, wandelen door een landschapspark, paardrijden over een oude Hessenweg, feesten in een tot disco omgevormde fabriek.

 

De meesten van ons recreëren – soms misschien wel zonder het te beseffen – in een cultuurhistorische omgeving. Wanneer dit besef wel aanwezig is, wordt vaak gesproken van erfgoedrecreatie of cultuurtoerisme. De cultuurtoerist richt zich vooral op moderne kunst en architectuur in steden. De erfgoedrecreant of –toerist bezoekt historische overblijfselen, zoals historische steden en oude cultuurlandschappen of specifieke gebouwen als kerken, kastelen, boerderijen en vestingwerken. Maar ook industrieel erfgoed, historische tuinen, slagvelden en musea worden bezocht door de erfgoedtoerist.

Door het aanbieden of mogelijk maken van erfgoedrecreatie kunnen gemeenten en eigenaren de geschiedenis van het landschap en daarin liggende monumenten voor een groter publiek toegankelijker en begrijpelijker maken. Zo wordt de interesse voor de bijzondere geschiedenis van een streek en de overblijfselen daarvan aangewakkerd.

Ook levert erfgoedrecreatie een flinke impuls op voor de plaatselijke economie, die bijvoorbeeld weer gebruikt kan worden voor de instandhouding van dit kostbare erfgoed. Een uitdagende kans ligt in het verbinden van afzonderlijke toeristische erfgoedlocaties, bijvoorbeeld binnen een gemeente of een grotere regio, zoals momenteel gedaan wordt in de landgoederenzone van de Veluwezoom: Gelders Arcadië.

 

Ook kans voor erfgoed: Feest van de natuur

In Frankrijk is het al jaren een bekend fenomeen. In Nederland werd het in 2014 voor het eerst georganiseerd: het Fête de la Nature. Een ‘grassroots natuurfestival’.  In het laatste weekend van mei  wordt daarmee op allerlei fronten aandacht besteed aan de natuur. Iedereen kan meedoen met activiteiten waarin de natuur een positieve rol speelt. Het idee doet een beetje denken aan de Open Monumentendag, maar dan voor de natuur. Natuur speelt op tal van fronten in het erfgoed: tuinen, parken, landgoederen, landschappen, et cetera. Tal van landgoederen gaan die dag open. Sommige gebouwen hebben speciaal te maken met natuur. Zo opent Staatsbosbeheer tijdens het Fête de la Nature meestal diverse panden. Iedereen die dit een mooi initiatief vindt, kan zich aansluiten met allerhande activiteiten. Voorwaarde is dat de activiteit respect voor de natuur heeft. In 2016 vonden 321 feestelijke evenementen plaats onder de vlag van Fête de la Nature.