FINANCIËN

Foto's: Gelders Genootschap en Erwin Zijlstra.

Een duurzame instandhouding van erfgoed (monumentale gebouwen, landschappen en ensembles) met mogelijk een keur aan hoge waarden (natuur, erfgoed, economisch, recreatie, etc.) is een kostbare aangelegenheid. Het aanvragen van extern gelden is een complexe bezigheid. Daarom is het van belang voldoende tijd vrij te maken voor fondsenwerving.

 

Externe gelden

Er zijn diverse manieren mogelijk om externe gelden te vinden voor de complexe instandhouding van erfgoed. In het algemeen wordt er onderscheid gemaakt tussen:

1. Subsidies (afkomstig van Provincie, Rijk en Europa);

2. Bancaire financiering (leningen, hypotheken, e.d.);

3. Fondsen (particuliere organisaties);

4. Sponsoring, inclusief crowdfunding;

5. Vrienden / donateurs;

6. Overig, zoals legaten.

  

Op deze site vindt u enige informatie en tips over enkele mogelijkheden voor externe gelden.