MONUMENTENHYPOTHEKEN

Sinds een aantal jaren stelt de Provincie Gelderland geld beschikbaar voor een fonds waaruit monumenteneigenaren een hypotheek kunnen krijgen om de restauratie van hun monument te financieren. Dat gebeurt via de Cultuurfondshypotheek. De gelden van dit fonds zijn op dit moment grotendeels uitgezet. In dit fonds is op dit moment jaarlijks een beperkt bedrag beschikbaar dat bestaat uit de terugbetaalde aflossing van eerder verstrekte hypotheken. De cultuurfondshypotheek is voor gemeentelijke monumenten en panden binnen rijks- en gemeentelijk beschermde stads- en dorpsgezichten.

 

Thans is er een tweede fonds, het Gelders Monumentenfonds, dat de Provincie bij het Nationaal Restauratiefonds heeft ondergebracht. Monumenteigenaren in de provincie Gelderland kunnen financiële steun vragen voor restauratiewerkzaamheden, herbestemming en/of energiebesparende maatregelen. Die steun is in de vorm van een hypotheek die 5% onder de marktrente ligt (met een minimum van 1,5%). Deze regeling geldt voor rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.

 

Voor meer informatie en voorwaarden kunt u ook contact opnemen met de medewerker monumenten van uw gemeente.

 

De instelling van het fonds is een onderdeel van het provinciale Cultuur-en erfgoedprogramma 2013-2016. Vanaf 1 januari 2017 kunt u een subsidieaanvraag doen voor projecten die bijdragen aan de beleidsdoelen van het nieuwe programma Cultuur en Erfgoed 2017-2020.